TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Chính sách bảo mật dịch vụ vận chuyển

21/06/2017

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT KHI DÙNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Thông Tin Cá Nhân gồm các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng Dịch Vụ được hiển thị trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân

Ban Quản Trị cam kết việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ, ngoại trừ các trường hợp thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ trong các trường hợp sau:

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để ký kết hoặc thực hiện Hợp đồng giữa hai Bên;

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền thu hộ;

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát;

Ban Quản Trị cam kết bảo mật các Thông Tin Cá Nhân theo quy định Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập

- Ban Quản Trị có thể thu thập số lần truy cập của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và các đối tác của Ban Quản Trị, bao gồm số trang Người Sử Dụng Dịch Vụ xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian...

- Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Sử Dụng Dịch Vụ và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ;

- Tính tiền cước dịch vụ và thanh toán tiền thu hộ;

- Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba theo quy định của pháp luật;

- Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo… Ngoài ra, Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Sử Dụng Dịch Vụ khác trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen (nếu có).

- Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.

c. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ của máy chủ website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen trong suốt thời gian Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc cho đến thời điểm Người Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin.

d. Những Bên thứ ba được tiếp cận, sử dụng và lưuThông Tin Cá Nhân

Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận, sử dụng và lưu các Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ, gồm:

- Ban Quản Trị;

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen;

- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ của Ban Quản Trị;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại Quy chế hoạt động;

- Công ty nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác;

- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán của Ban Quản Trị;

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 1900 2812 Email: contact@nhanh.vn.

f. Phương thức và công cụ để Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình

Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Ban Quản Trị. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen để đảm bảo Ban quản trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế hoạt động này

Người Sử Dụng Dịch Vụ tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân, các thông tin được hiển thị trong Vận Đơn, và các thông tin khác đã đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Quy chế hoạt động này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng

Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định. Ban Quản Trị sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:

Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc liên hệ vào số điện thoại 1900 2812 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.

Bước 4: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền để giải quyết.

h. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Ban Quản Trị và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng: Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.

Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày (bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 (sáu)) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng Dịch Vụ đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Số tài khoản: 22823456666

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm