TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Kế toán nội bộ là gì? Chi tiết công việc của kế toán nội bộ

2024-04-13

Kế toán nội bộ như thế nào để đúng trình tự, quy định là thắc mắc của nhiều bạn kế toán. Kế toán bán hàng nội bộ giữ vai trò gì trong tổ chức? Để làm rõ kế toán bán hàng nội bộ, Nhanh.vn sẽ tổng hợp và chia sẻ Kế toán nội bộ là gì? Chi tiết công việc của kế toán nội bộ trong bài viết dưới đây.

Kế toán nội bộ là gì? Chi tiết công việc của kế toán nội bộ

1. Kế toán nội bộ là gì? Vai trò của kế toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là một hoạt động tư vấn độc lập về hệ thống quản trị, kiểm soát rủi ro trong doanh nghiệp một cách khách quan. Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ là đánh giá các hoạt động kiểm soát, tài chính và giao dịch để phát hiện tổn thất và vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các kiểm toán viên nội bộ có chuyên môn sẽ thực hiện kiểm toán theo quy trình và khách quan.

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là đánh giá hiệu quả của hệ thống tài chính, các giao dịch và nội dung khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành quá trình kiểm toán nội bộ, các kiểm toán viên đưa ra đề xuất cải thiện các vấn đề đã phát hiện, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn trong tương lai.

Vì tính chất khách quan và độc lập của kiểm toán nội bộ, hoạt động này sẽ được thực hiện bởi các dịch vụ kiểm toán thuê ngoài để đảm bảo hiệu quả, mức độ chính xác.

Kế toán nội bộ là gì? Vai trò của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì? Vai trò của kế toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là:

 • Đánh giá quy trình và quản trị hệ thống và phòng ban nội bộ trong doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ giúp xác định các điểm mạnh và yếu, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến và kiểm soát rủi ro
 • Tư vấn cải thiện và phát triển các dự án mới. Sau khi kiểm toán, doanh nghiệp sẽ thấy rõ các vấn đề, tổn thất của dự án cũ. Từ đó, đề ra phương án tăng cường hiệu suất hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách tìm ra các cách tiếp cận tốt hơn
 • Kiểm toán nội bộ đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Báo cáo và tư vấn lên cấp quản lý cao, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về các vấn đề tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh sau khi kiểm toán
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính, mức độ chính xác, tuân theo nội quy và chính sách của công ty

Xem thêm: 6 phần hành kế toán trong doanh nghiệp mà ai cũng phải biết

2. Mô tả chi tiết công việc của kế toán nội bộ

Công việc của kế toán nội bộ có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch trong quản lý tài chính của tổ chức. Quy trình công việc cơ bản của kiểm toán nội bộ là:

2.1 Ghi chép và xử lý các giao dịch tài chính

 • Ghi chép sổ sách kế toán về các hoạt động hàng ngày, giao dịch phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời
 • Kiểm tra, kiểm soát và xử lý các chứng từ kế toán nội bộ như hóa đơn, chứng từ thanh toán, thu chi đảm bảo hợp lệ và đúng quy định pháp luật
 • Theo dõi và đối chiếu ngân hàng
 • Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc báo cáo tài chính, các báo cáo theo yêu cầu của giám đốc, hội đồng quản trị
 • Tổng hợp chứng từ, sắp xếp và lưu trữ khoa học và an toàn để có thể truy xuất khi cần thiết
 • Tiến hành hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ vào hệ thống

2.2 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính công ty

 • Thống kê và phân tích số liệu về kinh doanh thực tế, tình hình sản xuất của doanh nghiệp để báo cáo cho giám đốc điều hành khi cần đưa ra quyết định quan trọng
 • Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động tài chính
 • Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động tài chính và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp
 • Đảm bảo tất cả hoạt động của tổ chức tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ để tăng cường hiệu quả công việc: Excel, Word, phần mềm kế toán
 • Kế toán nội bộ giữ vị trí quan trọng trong tổng hợp và phân tích dữ liệu tài chính, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp

2.3 Quản lý chi phí doanh nghiệp

 • Quản lý tài chính: thu chi, quản lý kho... tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc của tổ chức
 • Lập kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Theo dõi và kiểm soát chi phí, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm
 • Phân tích nguyên nhân phát sinh chi phí vượt dự toán và đề xuất biện pháp khắc phục

Tham khảo: Dịch vụ kế toán nội bộ trọn gói từ kho vận tới kế toán

2.4  Quản lý thuế

 • Khai báo thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bạn nên tham khảo thông tin cụ thể từ cơ quan thuế hoặc tư vấn thuế chuyên nghiệp
 • Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...
 • Theo dõi và đối chiếu thuế với cơ quan thuế
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế cho doanh nghiệp

2.5 Tham gia quản lý kho

 • Ghi chép sổ sách xuất, nhập kho hàng hóa
 • Theo dõi và kiểm kê hàng hóa trong kho
 • Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa

2.6 Thực hiện các công việc khác

 • Lập hồ sơ thanh toán lương cho nhân viên
 • Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp
 • Tham gia các hoạt động kiểm tra nội bộ
 • Cập nhật kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan
Mô tả chi tiết công việc của kế toán nội bộ

Công việc của kế toán nội bộ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ
Setup, chuẩn hóa, tối ưu quy trình
từ kho vận tới kế toán

nhận tư vấn ngay

3. Phân loại kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là công việc vai trò quan trọng giúp quản lý tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các hoạt động kế toán.

Công việc của kế toán nội bộ có thể được phân loại theo nhiều chức năng khác nhau, tùy quy mô và nhu cầu doanh nghiệp.

 • Kế toán thu chi: Trong vai trò này, kế toán nội bộ quản lý quỹ tiền mặt, ghi chép thông tin về thu chi và lập báo cáo về tình hình quỹ. Ghi nhận các khoản thu từ doanh thu, ghi chép và kiểm soát các khoản chi tiêu của doanh nghiệp, thu tiền mặt và các phương thức thanh toán khác. Theo dõi và quản lý hàng hóa, kiểm soát xuất và nhập nguyên vật liệu. Kế toán sẽ lập báo cáo về tình hình tồn kho, giá trị của hàng hóa để quản lý cân đối giữa cung cấp và tiêu thụ hàng hóa.
 • Kế toán ngân hàng: Kế toán nội bộ quản lý các giao dịch ngân hàng của tổ chức. Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán ngân hàng là lập ủy nhiệm chi, đối chiếu sổ sách với các báo cáo ngân hàng chính xác và đồng bộ với các giao dịch tài chính khác.
 • Kế toán tiền lương cũng là một phân loại quan trọng của kế toán nội bộ. Trong vai trò này, kế toán sẽ tính toán và quản lý các khoản tiền lương, bảo hiểm và các khoản trích theo lương. Khoản tiền lương của các nhân sự được tính chính xác và đảm báo các khoản trích khác như bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định.
 • Kế toán bán hàng nội bộ là một chức năng theo dõi và hạch toán doanh thu từ hoạt động bán hàng. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là ghi nhận các khoản doanh thu từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ, lập báo cáo doanh thu, chi phí và theo dõi các khoản thu từ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
 • Kế toán công nợ là một phân loại khác của kế toán nội bộ. Kế toán công nợ có nhiệm vụ quản lý và theo dõi các khoản phải thu và khoản phải trả của tổ chức. Kế toán viên sẽ lập báo cáo về tình hình công nợ và theo dõi các khoản nợ khách hàng, nhà cung cấp đảm bảo quyền lợi tài chính đôi bên đúng thời hạn.
 • Kế toán tổng hợp: Nhiệm vụ chính là tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính từ các phòng ban khác trong doanh nghiệp. Lập báo cáo tài chính tổng hợp, lợi nhuận và lỗ, báo cáo tài sản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 • Kế toán trưởng đảm nhiệm vai trò quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kế toán. Kế toán trưởng sẽ quản trị các hoạt động tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Họ sẽ kiểm soát quy trình kế toán, các báo cáo tài chính đầy đủ, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên kế toán trong công việc hàng ngày.
phân loại kế toán nội

Phân loại kế toán nội bộ

Đọc thêm: Dịch vụ kế toán là gì? 5 công việc của kế toán dịch vụ phải biết

4. Yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ

Khi đảm nhận vị trí kế toán nội bộ, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản để thực hiện công việc hiệu quả:

 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành, các nguyên tắc nghiệp vụ và quy trình kế toán. Bạn phải biết các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và quy định pháp lý liên quan đến kế toán.
 • Kế toán nội bộ cần có sự chỉn chu, cẩn thận khi ghi chép sổ sách và xử lý thông tin tài chính. Tránh mắc sai sót và phải thực hiện đúng quy trình kế toán.
Yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ

Yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ

 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Công việc kế toán khá nhiều, đặc biệt là cuối tháng, cuối kỳ quyết toán. Bạn cần sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành đúng hạn và không bị rối, dồn việc quá nhiều trong ngày.
 • Hiểu biết về hệ thống và các công cụ kế toán: Kế toán nội bộ cần biết cách sử dụng hệ thống và công cụ hỗ trợ để thực hiện công việc. Nếu chưa biết, bạn sẽ được đào tạo sử dụng phần mềm kế toán, lập cơ sở dữ liệu và các công cụ khác để quản lý thông tin tài chính.
 • Kỹ năng phân tích: Kỹ năng được nhắc đến là khả năng phân tích dữ liệu tài chính để đúc kết được những thông tin quan trọng. Bạn sẽ sử dụng các công cụ, phương pháp phân tích tài chính để hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh cho tổ chức.
 • Trong một môi trường doanh nghiệp, kế toán thường phải làm việc cùng với các phòng ban khác như bộ phận bán hàng, nhân sự nội bộ, đối tác, khách hàng,... Do đó, bạn cần biết cách làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.
 • Kế toán nội bộ cần tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, giữ bí mật thông tin tài chính trong quá trình làm việc.
 • Lĩnh vực kế toán liên tục thay đổi và phát triển nên bạn cần cập nhật kiến thức và theo dõi các xu hướng mới để đáp ứng yêu cầu kế toán hiện đại.

Tham khảo: 8 nghiệp vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

5. Một số câu hỏi thường gặp về kế toán nội bộ

5.1 Làm thế nào để trở thành một kế toán nội bộ giỏi?

 • Để trở thành một kế toán nội bộ giỏi, bạn cần có nền tảng vững chắc về kiến thức nghiệp vụ kế toán: kế toán, tài chính hoặc quản trị kinh doanh.
 • Tập luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu tài chính, đưa ra nhận định và đề xuất cải thiện cụ thể.
 • Luôn tìm cơ hội thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực kế toán để tích luỹ kinh nghiệm thực tế.
 • Nắm vững các công cụ và phần mềm kế toán hiện đại để ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả.
 • Phát triển kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian.

5.2 Cơ hội nghề nghiệp cho kế toán nội bộ như thế nào?

Kế toán nội bộ có nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là làm việc trong doanh nghiệp và tổ chức. Bạn có thể làm việc ở các công ty tài chính, đơn vị sản xuất, dịch vụ, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Với kỹ năng phân tích và kiến thức cơ bản về thông tin tài chính, kế toán nội bộ có thể tham gia vào quá trình đánh giá, đưa ra quyết định kinh doanh và cải thiện hiệu suất tài chính của tổ chức.

Lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp kế toán nội bộ: nhân viên kế toán, trở thành trưởng phòng kế toán, trưởng nhóm quản lý tài chính hoặc chuyển sang vị trí quản lý chung.

5.3 Kế toán nội bộ khác với kế toán tài chính như thế nào?

Kế toán nội bộ tập trung cung cấp thông tin tài chính cho bộ phận quản lý và nhân viên của tổ chức. Công việc này có tính chất nội bộ và không công bố ra bên ngoài. Ngược lại, kế toán tài chính (Financial Accounting) là quá trình ghi chép, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của tổ chức để công bố cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, chính phủ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ

Yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ

Tham khảo: Cách hạch toán kế toán cửa hàng bán xe máy chi tiết nhất

5.4 Mức lương của kế toán nội bộ là bao nhiêu?

Mức lương của kế toán nội bộ ở Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quy mô công ty, ngành nghề, địa điểm và kinh nghiệm của cá nhân. Nhìn chung, mức lương trung bình cho kế toán nội bộ ở Việt Nam dựa trên:

 • Vị trí kế toán nội bộ cấp nhập môn (0-2 năm kinh nghiệm): Khoảng từ 6.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ mỗi tháng.
 • Vị trí kế toán nội bộ trung cấp (2-5 năm kinh nghiệm): Khoảng từ 12.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ mỗi tháng.
 • Vị trí kế toán nội bộ cao cấp (trên 5 năm kinh nghiệm): Khoảng từ 20.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ mỗi tháng.

Lưu ý rằng đây chỉ là mức lương ước tính và có thể thay đổi tùy theo tổ chức. Để biết mức lương cụ thể, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin thị trường và tìm hiểu chi tiết vị trí trong ngành và khu vực của bạn đang muốn làm việc.

Xem thêm: TOP 10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng

5.5 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống kế toán chi phí trong kế toán nội bộ là gì?

Áp dụng hệ thống kế toán chi phí trong kế toán nội bộ đem lại nhiều lợi ích như:

 • Xác định chi phí sản xuất và hoạt động
 • Đánh giá hiệu quả và lợi nhuận tổ chức
 • Quản lý chi phí và tối ưu hóa nguồn lực
 • Quyết định giá thành và định giá sản phẩm
 • Theo dõi hiệu suất và đánh giá công việc
 • Lập ngân sách và dự báo tài chính.

Nhanh.vn đã tổng hợp và giới thiệu cụ thể Kế toán nội bộ là gì? Chi tiết công việc của kế toán nội bộ. Hy vọng bạn đọc đã nắm rõ mô tả chi tiết công việc của kế toán nội bộ, phân loại kế và yêu cầu cần có đối với kế toán nội bộ qua những thông tin trên. Cảm ơn các bạn đã đọc!

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Số tài khoản: 22823456666

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm